Linkkejä

Yhdistyksemme

Yhdistyksemme toimintamuotoja:

# Kokoukset, esitelmät ja retket.

# Tutkimukset.

# Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu: TALVIKKI.

# Keräämme näytteitä, valokuvia, arkistotietoja ja muuta vastaavaa materiaalia toiminta-alueen kasvistosta.

# Toimimme yhteistyössä eri yliopistojen kasvitieteenlaitosten kanssa.

Yhdistyksemme tavoitteita:

# Edistää kasvitieteeseen kohdistuvaa harrastusta toimialueellamme(Pirkanmaa).

# Edistää toimialueen kasvitieteen tutkimusta.

# Pyrkiä suojelemaan uhanalaisia kasvilajeja.

# Kartuttaa Tampereen luonnontieteellisen museon kasvikokoelmia.

# Hankkia jäsenilleen tarvittavaa välineistöä ja kirjallisuutta.

# Harjoittaa alansa tiedotus- ja valistustoimintaa.