Huhtikuun kokouksen antia

11.4.2023

Huhtikuun kokouksessa Villin vyöhykkeen puheenjohtaja Jere Nieminen esitteli Villin vyöhykkeen toimintaa ja etenkin Tampereen alueella toteutettuja hankkeita aiheen "Siementen keruu ja käyttö luonnonkasvillisuuden vaalimisessa". Yhdistys on perustanut lukuisia niittyjä rakennettuihin ympäristöihin, sen lisäksi heillä on useita muita luonnonhoitoprojekteja. Jere kertoi lyhyesti yhdistyksen toiminnan kehittymisestä ja periaatteista, jotka ovat kehittyneet ja muotoutuneet yhdistyksen matkan varrella. Niittyjen perustamisessa yhdistys käyttää lähialueilta itse keräämiään luonnonkasvien siemeniä ja keräämisessä on kiinnitetty huomiota vastuullisuuteen: siementen kerääminen ei saa uhata kasvin menestymistä alkuperäisellä kasvupaikallaan. Toisinaan siementen keräämisessä myös suojelun näkökulma: jos alue on jäämässä esimerkiksi rakentamisen tai maankäytön alle, kasvit voivat jatkaa elämää lähialueilla siementen kautta. Niittyjen kasvillisuuden valinnassa kiinnitetään siis huomiota siihen, että kasveja on luonnonvaraisena lähialueella, ne sopivat kasvuympäristöön, tukevat luonnon monimuotoisuutta ja ovat mahdollisesti joidenkin tiettyjen hyönteisten ravintokasveja. Yhdistyksen siis vaalii paikallista luonnonkasvillisuutta perustamalla uusympäristöihin niittyjä. Tulevaisuudessa Suomessa on tavoitteena perustaa enemmän niittyjä ja huolta herättääkin, mitä alkuperää siemenet ovat ja millä periaatteilla niittyjä perustetaan. Villi vyöhyke on tehnyt Suomessa pioneerityötä vastuullisessa luonnon monimuotoisuuden kehittämisessä rakennetuissa ympäristöissä ja heidän käyttämiään ja kehittämiään periaatteita soisi hyödynnettävän uusia kaupunki- ja tienvarsiniittyjä perustettaessa.

Yleisöä oli paikalla parikymmentä ja aihe herätti vilkasta keskustelua. 

Lisää yhdistyksen toiminnasta: Villin vyöhykkeen kotisivut.