Yhdistyksemme toiminta pähkinänkuoressa

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1973, joten kasviharrastajien ja kasvitieteilijöiden toiminnalla on jo pitkä perinne Pirkanmaalla. Tänä aikana kasviharrastus on muuttunut ja kehittynyt paljon, joten yhdistyksellä on tärkeä rooli harrastuksen tukemisessa.

Tavoitteitamme

 • Edistää kasvitieteeseen kohdistuvaa harrastusta toimialueellamme Pirkanmaalla.
 • Edistää toimialueen kasvitieteen tutkimusta.
 • Pyrkiä suojelemaan uhanalaisia kasvilajeja.
 • Kartuttaa Tampereen luonnontieteellisen museon kasvikokoelmia.
 • Hankkia jäsenilleen tarvittavaa välineistöä ja kirjallisuutta.
 • Harjoittaa alansa tiedotus- ja valistustoimintaa.

Toimintamuotojamme

 • Kokoukset, esitelmät ja retket.
 • Tutkimukset.
 • Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu: TALVIKKI.
 • Keräämme näytteitä, valokuvia, arkistotietoja ja muuta vastaavaa materiaalia Pirkanmaan kasvistosta.
 • Toimimme yhteistyössä yliopistojen kasvitieteen tutkijoiden kanssa.